Tag

Belasting betalen
Hoe zou het zijn als ik als aandeelhouder, van een deel van de door mij verschuldigde belasting, zelf mag bepalen waar het naar toe gaat?
Read More

Twitter