Strategisch communiceren

Voorbeeld van strategische communicatie: transities binnen de zorg

Afgelopen jaar vonden er diverse transities plaats. Taken binnen zorg en welzijn gingen over naar de gemeenten. Zij krijgen van de landelijke overheid de verantwoordelijkheid voor een goede invulling en inkoop van bijvoorbeeld jeugd-, gehandicapten- en ouderenzorg. Voor instellingen binnen deze sectoren is het belangrijk om op een goede manier in contact te komen met gemeenten. Alleen dan ontstaat er een degelijke en oprechte basis voor samenwerking. Op dit moment helpt Hart voor verhalen een aantal organisaties en gemeenten om deze transities goed te begeleiden met strategische communicatie. Daarvoor zetten we een beproefde methode in: Factor C. Samen bekijken we het speelveld, onderzoeken we wie welke rol en positie bekleedt, ontdekken we hoe men naar elkaar kijkt en bezien we op welke momenten uw organisatie met de juiste uitnodiging in contact kan komen met uw doelgroepen.

Neem contact met ons op als uw organisatie ook hulp nodig heeft. Wij helpen u graag!

De Zorgacademie 2

 

Nog een voorbeeld: het gebruik van social innovation

Hoe bereid je toekomstige zorgprofessionals en patiënten of cliënten met hun familie voor op de uitdagingen waar zorg en welzijn voor staan? Door mèt ze te praten en niet over ze.

Elke dag staan de kranten vol met dramatische berichten. De zorg wordt onbetaalbaar. Ouderen krijgen niet langer het recht op een schone luier en familieleden worden geacht vrijwilligerswerk te komen doen in het verpleeghuis waar pa of ma wordt verzorgd. Dat terwijl mensen tegenwoordig zelf willen bepalen hoe en welke zorg ze krijgen. Dat vraagt wat van de huidige zorgprofessionals en van de jongeren die nu worden opgeleid. Dat vraagt ook zeker wat van de scholen en zorginstellingen die samen de professional van de toekomst opleiden.

Reden voor Hart voor verhalen en de Fanfabriek om in gesprek te gaan met De Zorgacademie, een samenwerkingsverband voor onderwijs en zorg. Onze visie is helder: docent, student, zorgprofessional en patiënt/mantelzorger moeten met elkaar in gesprek om samen te bepalen wat er nodig is. Op eigen initiatief organiseerden we daarom De Proeftuin van De Zorgacademie. Tijdens deze brainstorm bedachten docenten, studenten, zorgprofessionals, patiënten/cliënten en mantelzorgers experimenten om de zorg in de toekomst beter, fijner en leuker te maken. Het resultaat was indrukwekkend.

Lees hier een verslag over de Proeftuin

En lees hier een verslag over de uitvoering van het eerste experiment: een Geluksdag voor Ouderen.