Werken aan het strategisch verhaal

Onze visie

Een goed verhaal overtuigt en raakt. Authentieke organisaties en mensen vertellen een echt verhaal. Zij functioneren goed. Ze weten wat ze willen, kunnen anderen makkelijk aan zich binden en wekken op een natuurlijke manier vertrouwen.

Hart voor verhalen helpt organisaties en mensen bij het formuleren van hun eigen verhaal. En adviseert hen hoe ze hun eigen, authentieke verhaal optimaal kunnen inzetten om hun doelstellingen te bereiken. Natuurlijk helpt Hart voor verhalen daarbij ook in creatieve en praktische zin.

Ontdek de kracht van uw verhaal. Hart voor verhalen nodigt u van harte uit!

Onze aanpak

Stap 1

De eerste vraag die we de organisatie stellen: Waarom willen jullie werken aan het strategisch verhaal? Gaat het bijvoorbeeld om het realiseren van nieuw beleid, het op de markt brengen van een nieuwe vorm van dienstverlening of product of om de positionering van de CEO?

Sub-vragen die daarbij relevant zijn: Welke doelstellingen wil de organisatie daarbij bereiken? En: wat zijn daarbij voor jullie belangrijke mijlpalen?

Stap 2

De tweede vraag die we de organisatie voorleggen: Voor wie is je verhaal bedoeld? Zijn dat bijvoorbeeld bestaande en/of nieuwe klanten, medewerkers, stakeholders, financiering of een combinatie?

Bepaal hoe ze op dit moment staan ten opzicht van de doelstelling. Hebben zij een gedeeld belang en onderhouden jullie met hen een goede relatie?

Stap 3

De volgende uitdaging is samen te bepalen wat de kritiekpunten, aannames en vooroordelen zijn vanuit de belangrijkste doelgroepen ten aanzien van de doelstellingen. Ga daarbij letterlijk in de schoenen staan van elke doelgroep. Houd dus rekening met het kader van deze doelgroep. En: wat is dan jullie repliek? Hieruit verzamelen we de juiste ingrediënten om de doelgroepen te bereiken.

Stap 4

De moeilijkste opdracht is het omschrijven van het kernverhaal. Dat doen we aan de hand van drie woorden: Kijk, want, dus.

Bij het formuleren van dit verhaal gebruiken we de argumenten die het hoofd én het hart raken. Het hoofd raken we met rationele argumenten die laten zien waar de organisatie aanwijsbaar goed in is, met de juiste kennis en ervaring. Het hart veroveren we met gevoelsargumenten die inspelen op wensen en mensen. Die laten zien wat de organisatie echt drijft en hoe ze het verschil maakt. We gebruiken bij het schrijven ook de beschikbare beïnvloedingsvaardigheden zoals overtuigen met harde argumenten, soms inspireren we met een droom of stellen we in het verhaal gericht vragen. We maken altijd bewust keuzes in het verhaal. We kiezen ook voor een actieve formulering en vermijden werkwoorden zoals kunnen, worden, mogen en zullen. Ook maken we het de lezer of kijker makkelijk door te zorgen voor hapklare teksten en passend beeld.

Stap 5

De laatste stap is de timing. Aan wie vertel je op welk moment je verhaal? Uiteraard houden we hierbij rekening met de benoemde mijlpalen. En leggen de organisatie ook de vraag voor of er natuurlijke momenten zijn om in contact te komen met een doelgroep? Of moeten we deze creëren? En welke vorm van het verhaal past dan het beste? Raken we de doelgroep het beste met een filmpje, brief, bijeenkomst of juist online? Ook de timing en vorm bepalen we samen. Alleen dan kom je tot het beste resultaat: een strategisch verhaal waar de organisatie meteen mee aan de slag kan.

Wilt u ook werken aan het strategisch verhaal van uw organisatie?

Hart voor verhalen daagt u graag van harte uit!

Ben Moonen, directeur BSNC

Inschakelen van Fridy betekent dat u zelf ‘met de billen bloot’ moet want als een terriër bijt ze zich vast in uw project en gaat daarmee aan de slag. Op een heel prettige en constructieve manier gaat ze met u aan de slag en u komt waarschijnlijk uit op plekken die u vooraf niet had voorzien. Maar dan wel in positieve zin. Een aanrader dus!

 

Cynthia op den Brouw, directeur COCD
Door haar natuurlijke oplossingsgerichte kijk naar haar werkomgeving brengt Fridy positieve energie waardoor de mensen waarmee ze werkt kansen zien en in gezamenlijke oplossingen willen denken. Haar toegevoegde waarde versterkt ze met haar talent door dit alles om te kunnen zetten naar versterkende verhalen met kansen en realiteitszin.

 

Martine van Eijck, Osteopathie van Eijck
Fridy heeft met haar sprankelende persoonlijkheid ons team van Osteopathie van Eijck uitgedaagd om na te denken waar we voor staan, waarmee we ons onderscheiden en aan wie we ons verhaal kunnen en willen vertellen. Zij heeft vervolgens ons verhaal geschreven, heel pakkend en voor ons bruikbaar in vele situaties. We hebben met veel plezier met Fridy gewerkt.