Veel organisaties zoeken naar mogelijkheden om hun processen, producten en resultaten te verbeteren. De kracht van verhalen is daarbij een constructieve manier om samen met de betrokkenen verbeteringen te realiseren. Ik neem je graag mee hoe ik dat de afgelopen tijd voor én met een aantal klanten heb aangepakt.

Zo onderzocht ik voor een zorgorganisatie hoe ze de kwaliteit van zorg konden verbeteren voor hun cliënten met een verstandelijke beperking. Aan de hand van een aantal cases ging ik in gesprek met de betrokken cliënt of zijn vertegenwoordiger, een zorgverlener en iemand uit zorgproces zoals een medewerker hr, vastgoed of financiën. Samen onderzochten we wat er goed ging en waarom dat zo was. Tevens stelde ik hen de vraag wat ze zouden willen toevoegen en weglaten -als ze de situatie verder wilden optimaliseren. Zo ontdekten we samen verrassende en concrete succesfactoren én verbeteringen. Bovendien ontstond er meer wederzijds begrip en onderlinge verbinding, leerden mensen van elkaar en ontstond er nieuwe energie én trots.

Ook een ziekenhuis gebruikte mijn methodiek met de kracht van verhalen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daar waar ze voorheen bij klachten of problemen met de betrokken professionals het proces evalueerden en dan de ‘fouten’ omzetten in een nieuw protocol, gingen ze nu met elkaar het gesprek aan om de verhalen te delen wat er in een ‘gewone’ casus goed ging en waarom dat zo was. Wat bleek? Er kwamen hele andere dingen boven tafel. In plaats van het checken van lijstjes en het opstellen van nieuwe lijstjes, ging het nu over leiderschap tonen, goed communiceren en waardering uitspreken. En, zo zei één van de deelnemers aan de gesprekken: ‘blijven we nu  allemaal ons gezonde verstand benutten bij wat we alles doen’.

Mijn opdrachtgevers geven aan dat -naast de kracht van de verhalen- ook de rol die ik vervul als onafhankelijk gespreksleider essentieel is. Een specialist die de interviews houdt, de gesprekken faciliteert én deze analyseert en verwoordt, helpt hen bij het verhelderen van het gevolgde proces en het benoemen van de succesfactoren en verbeterpunten. Zo leert men op een constructieve wijze van elkaar. Benieuwd wat de methodiek voor uw organisatie kan betekenen? Bel of mail, dan gaan samen op onderzoek uit.