Op 1 januari 2015 klonk het startschot voor Veilig Thuis in 26 regio’s, verdeeld over heel Nederland. Hun opdracht: het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling én het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen.

In Veilig Thuis zijn de krachten gebundeld van twee organisaties. Voortaan werken hier specialisten op het gebied van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling intensief samen. Ondanks dat deze professionals beschikken over enorm veel ervaring en kennis, werken zij wel in een compleet nieuwe organisatie. Eentje met een belangrijke opdracht én een grote verantwoordelijkheid. Daarom is heldere en gedegen communicatie met alle doelgroepen en betrokken partijen erg belangrijk.

Veilig Thuis - campagne3

Positieve boodschap die perspectief biedt

Hart voor verhalen ontwikkelde in nauwe samenwerking met ontwerper Sjoerd Cloos én de professionals van Veilig Thuis Midden-Brabant een stevige en positieve aanpak voor de communicatie. Deze is inmiddels ook omarmd door Veilig Thuis in Noordoost én Zuidoost Brabant en staat in de belangstelling van diverse andere regio’s in Nederland. De basis van deze aanpak vormt het strategisch communicatieplan. Hierin werkt de organisatie aan de hand van mijlpalen en doelstellingen aan de inrichting en ontwikkeling van hun communicatie. Natuurlijk is er ook een creatief concept ontwikkeld om de communicatie naar de verschillende doelgroepen te ondersteunen. Hierin gaan we uit van een onderscheidende, positieve boodschap die betrokkenen daadwerkelijk perspectief biedt.

Wilt u als Veilig Thuis ook investeren in uw (strategische) communicatie? Profiteer van datgene wat wij al in samenwerking met uw collega’s ontwikkelden. Uiteraard verwerken wij uw specifieke aandachtspunten in onze aanpak. Zo heeft u uw communicatie snel en goed op orde, bespaart u op de kosten én kunt u zich echt richten op de opdracht waar uw organisatie voor staat en gaat.

Veilig Thuis - campagne4

Leave a Reply