Day

juli 17, 2015
Op 1 januari 2015 klonk het startschot voor Veilig Thuis in 26 regio’s, verdeeld over heel Nederland. Hun opdracht: het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling én het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen. In Veilig Thuis zijn de krachten gebundeld van twee organisaties. Voortaan werken hier specialisten op het gebied van...
Read More

Twitter