Verandering realiseren met uw klant én uw medewerkers

De samenleving verandert snel. Steeds meer mensen willen zelf bepalen hoe zij willen inspelen op ontwikkelingen. Denk daarbij aan de studenten en thuiszorgmedewerkers die in opstand komen en zeggenschap willen afdwingen. Gevestigde organisaties vinden het lastig om aan de wens van zeggenschap tegemoet te komen. Ze zijn bang om de grip te verliezen. Terwijl je als organisatie naar de toekomst toe het verschil maakt als je álle partijen betrekt bij de verandering die noodzakelijk is. Belangrijke voorwaarde: faciliteer het proces en werk samen met uw klanten én uw medewerkers! Stop met praten over hen, start met praten met hen. De oplossing ligt binnen handbereik.

De Fanfabriek/Hart voor verhalen faciliteert deze aanpak onder meer voor De Zorgacademie in Midden-Brabant. Laat u inspireren!

Het vierkant in het DNA van de Zorgacademie

Zorgprofessionals moeten steeds beter inspelen op de snel veranderende zorgvraag én familie en netwerk weten te betrekken bij de zorg. Dat vraagt om een andere aanpak bij het opleiden van huidige en nieuwe zorgprofessionals.

De Zorgacademie speelt hierop in en vormt een innovatief samenwerkingsverband voor zorg en onderwijs. In bijvoorbeeld de LeerWerkCommunities ontmoeten docenten en werkbegeleiders elkaar en werken intensief samen in uiteenlopende projecten. Ze maken daarbij gebruik van nieuwe technologieën en delen ervaringen. Dat loopt goed.

De Zorgacademie wil echter nog een stap verder gaan door ook studenten, patiënten én mantelzorgers in de projecten mee te laten denken en te doen. Dan werkt de visie, denken en handelen vanuit het vierkant: student, cliënt, onderwijs én werkveld, pas echt. Tijdens een creatieve werksessie op donderdag 5 februari ging een groep enthousiaste cliënten/patiënten, ervaringsdeskundigen, studenten, docenten en werkbegeleiders in het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg aan de slag.

Samen gingen ze op zoek naar kansen en ideeën om de student én cliënt zo goed mogelijk te betrekken bij het verbeteren van de zorg. Sessieleider Jacline de Kort van de Fanfabriek zorgde aan het begin van de bijeenkomst voor volop inspiratie en sprankelende voorbeelden. Daarna werkten studenten, cliënten, docenten en werkbegeleiders in ‘vierkante’ groepjes aan de ontwikkeling van nieuwe concepten en ideeën voor bestaande lopende én nieuwe projecten. Tijdens de middag werkten ze deze verder uit tot concrete plannen in een business canvas. Met veel enthousiasme presenteerden ze hun ideeën aan de jury, bestaande uit zes cliënten en studenten. Het resultaat was indrukwekkend. Graag geven we u een overzicht van de gezamenlijk uitgewerkte ideeën.

co-creatie

Vanaf dag 1 vanuit het vierkant

De eerste groep presenteert een project om op de eerste lesdag van iedere zorgopleiding kennis te maken, te ervaren en te leren in het vierkant (met alle betrokkenen dus). Denk en handel bij alles wat je doet vanuit het vierkant. Bij tussen- en eindbeoordelingen stelt de docent altijd de vraag hoe de student de patiënt bij de zorg heeft betrokken. Daarbij is er extra veel aandacht voor de sociale vaardigheden, omdat deze belangrijk zijn bij het goed contact maken met de patiënt.

Matchen van talenten

Een ander project is gericht op het matchen van talenten tussen studenten en cliënten. Op een creatieve manier gaat de student op zoek naar zijn eigen talenten, waarna zij ook samen met de cliënt/patiënt op zoek gaan zijn talenten. Hierdoor ontmoeten talenten elkaar, verdiept de zorgrelatie tussen beiden én versterken ze elkaar.

SOVA interactief

Een derde project richt zich op het inrichten van een interactieve training van sociale vaardigheden. Een externe trainingsdag voor studenten met gastcolleges door ervaringsdeskundigen van Zorgbelang om zo de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren.

Simulatieafdeling

Een vierde project wil een simulatieafdeling realiseren, waarin studenten leren in een veilige, gecontroleerde leeromgeving. Binnen dit project staan ervarings-, kennis- en vaardigheidsleren centraal. De werkgroep wil binnen een veilige setting ervaringsdeskundigen betrekken, deze aanpak verder ontwikkelen en de ervaringen vanuit de ervaringsdeskundigen gebruiken om bijvoorbeeld de bejegening naar patiënten te verbeteren.

Verbeteren van familieparticipatie

Binnen dit project kiest het team ervoor om familie in te zetten als buddy, waarbij er volop aandacht is voor een goede kennismaking met familie van de cliënt. Studenten nemen het initiatief, maken bijvoorbeeld een nieuwsbrief als uitnodiging voor een familiedag. Uiteraard is het hele vierkant betrokken bij de voorbereiding van de dag. Het belangrijkste doel van dit initiatief: zorgen dat de cliënt en zijn familie zich gehoord en gezien voelen.

Dag van de ervaringsdeskundigen

Een zesde projectteam wil dat het werkveld deelneemt aan de ervaringsdeskundigen-dagen. De School voor Gezondheidszorg organiseert deze dagen, met als doel dat studenten leren van de verhalen van ervaringsdeskundigen en hun mantelzorgers, dat studenten herkennen wat zij op school hebben geleerd. Door het werkveld te betrekken is het hele vierkant betrokken bij deze manier van leren.

Evaluatie van de zorg mét de cliënt

Het zevende project is gericht op het mede beoordelen van de student door de cliënt door middel van een evaluatie zorg gesprek. De cliënt kan de student te beoordelen op zijn/haar vaardigheden. De werkbegeleider van de student begeleidt dit gesprek. Docent, student, werkbegeleider en cliënt worden betrokken bij de ontwikkeling van de evaluatie, zodat deze eerlijk en veilig verloopt voor iedereen.

 

Verhalen als inspiratie én bewijslast

De komende tijd werken de betrokkenen samen aan de verdere uitwerking van deze projecten. Belangrijk daarbij is de inzet van verhalen. Met een inspirerend verhaal kun je als projectleider de stip op de horizon wijzen. Daarnaast bieden verhalen licht op het proces dat men gezamenlijk doorloopt. Uiteraard is daarbij ruimte voor datgene wat goed gaat én wat beter kan. Natuurlijk gaan er ook dingen mis. Dat is niet erg. Vertel een eerlijk verhaal en laat zien hoe betrokkenen inspelen op zaken die (in eerste instantie) fout lopen. Tot slot bieden verhalen alle mogelijkheden om de behaalde eindresultaten op een inspirerende wijze te delen.

 Co-creatie maakt fans

Co-creatie is het proces van ontwikkelen van een organisatie, product, belevenis, merk, en/of communicatiemiddel en alles daaromheen in productieve samenwerking met de eindgebruiker én andere relevante partijen.

“Co-creatie werkt omdat zelfs de meest betrokken directeur of manager zelden het volledige antwoord weet – meestal weten ze een deel of hebben ze een voorgevoel. Iemand anders weet waarschijnlijk een ander deel van de oplossing, enzovoort, totdat een compleet beeld verschijnt . Door samen te werken, komen we bij de oplossing sneller, en vaak met meer elegantie.” John Williams, founding partner bij WikiSolutions.

Op zoek naar productieve samenwerking met uw klanten én medewerkers? Neem dan contact op met Fridy Latijnhouwers van Hart voor verhalen!

 

Leave a Reply