Samen met kinderen, ouders, professionals en ervaringsdeskundigen onderzocht de Commissie Geluk op een mooie zondagmiddag in maart op Landpark Assisië in Biezenmortel in een workshop hoe we talenten kunnen laten opbloeien. We constateerden dat het een flinke uitdaging is om in het hedendaagse schoolsysteem en arbeidsbestel talenten te ontplooien en ontwikkelen.

In drie ronden van gesprek, reflectie en reactie kwamen er drie thema’s uit die aanknopingspunten bieden om er wat aan te doen.

sessie 1

 

 

 

 

 

 

 

1. Trots op je talent
Als je trots kunt zijn op je talent dan is het gemakkelijker om het te benutten, te delen en verder te ontwikkelen en verfijnen. In onze cultuur op school en werk is het niet gemakkelijk trots te zijn op jezelf. ‘Doe maar gewoon’ is het adagium, de cultuur van de middelmaat is dominant. Daarnaast worden op school niet alle soorten intelligenties aangesproken en ontwikkeld. Zo blijven veel talenten onontdekt voor docenten, ouders en leerlingen zelf.

Sessie 1.2

 

 

 

 

 

 

Verschillende intelligenties:

intelligentie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anderen onderscheiden nog specifieker:

• verbaal/linguïstische intelligentie (woordknap)
• logisch/mathematische intelligentie (rekenknap)
• visueel/ruimtelijke intelligentie (beeldslim)
• muzikaal/ritmische intelligentie (muziekknap)
• lichamelijke/kinesthetische intelligentie (beweegknap)
• interpersoonlijke intelligentie (mensknap)
• intrapersoonlijke intelligentie (zelfknap)
• natuurgerichte intelligentie (natuurknap)

Om meer mensen te stimuleren trots op hun talent te zijn, is het goed te werken aan een cultuuromslag hierover. Het idee is dit te gaan doen door kinderen en volwassenen in korte filmpjes te laten verhalen over hun talent. Trots op je talent kan overal herhaald en aangevuld worden.

2. Van angst naar droom
Ook binnen mensen zelf werken mechanismen die hen belemmeren hun talent ten volle te gebruiken. Angsten bijvoorbeeld kunnen hierbij een rol spelen. Door de aandacht niet op de angst, maar juist op je dromen te richten, groeit de drang de talenten te ontplooien. Het is gemakkelijker te dromen in een veilige omgeving, met mensen die jou begrijpen. Judith Deliën heeft het beeld van het knoopje in de rommella, dat Jacintha Smulders als voorbeeld gebruikte, prachtig beschreven in haar blog ‘Als een knoop in een rommellaatje’.

3. De grappenacademie
Naast veiligheid en ontspanning is er ook spanning nodig om tot het gebruiken van je talenten te komen : ‘Anders doe je het niet’ merkte één van de kinderen op. Om een sfeer te creëren waarin talenten gezien mogen worden én bijzondere prestaties geen aanleiding zijn om gepest te worden, biedt de grappenacademie een uitkomst. Open zijn en je op je gemak voelen, samenwerken, in soms onverwachte groepen, zijn zaken die je op de grappenacademie kunt leren en die je nodig hebt om je talent te ontplooien. Humor raakt taboes aan, drukt verwondering uit, vergt beeldend vermogen en vaak ook taal en bewegingsvermogen. Humor kan je ook leren over cultuur- en leefstijlverschillen: dat wordt serieus aan humor werken!

Tijd voor actie!
De commissie geluk wil mogelijk maken. Wij zijn overtuigd van de kracht van de mensen. Daarom willen we de drie bovenstaande ideeën verdiepen, aan mensen verbinden en omzetten naar concrete plannen. Na de zomervakantie zetten we weer stappen. Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van de commissie Geluk of wil je graag eens meedenken? Laat het ons weten, via ciegeluk@gmail.com.
We ontmoeten je graag!

Commissie Geluk:

Janine Cloosterman
Marieke Korst
Fridy Latijnhouwers
Mirjam Smulders
Wendy Vorstenbosch

Related Posts

8 Responses
 1. Ine Apeldoorn

  Wow… wat goed, wat super mooi!
  Vorig jaar heb ik eens getweet: ‘Is het een idee om Nederlanders behalve een BSN-nummer ook een persoonlijke positieve krachtzin mee te geven?’ Met jullie talenten-idee bereik je niet slechts een krachtzin, maar SUPERPOWER voor elk kind!

 2. Dian

  Geweldig dames en deelnemers, chapeau! Ik word hier helemaal warm en blij van en wat een mooie oogst.

 3. FridyLatijnhouwers

  Dank je wel Simon! Lijkt me leuk om elkaar eens te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen!

 4. Wat super om jullie hier tegen te komen. Ik denk graag met jullie mee als ( helaas) ervaribgsdeskundige. Velen jaren ben ik al aan het ‘strijden’ om het creeren van eenheidsworsten en dus enorme frustraties te voorkomen.

Leave a Reply