In een gelukkige samenleving krijgt iedereen de ruimte om zijn talent te ontdekken en benutten én leeft en werkt men vanuit zijn persoonlijke, intrinsieke motivatie. Hierdoor ontstaan nieuwe vormen van leiderschap en is er waardering en respect voor ieders bijdrage. Ook omdat men geleerd heeft om met plezier en op gelijkwaardige manier samen te werken. Zo komt men tot verrassende, nieuwe oplossingen voor uitdagingen waar wij voor staan. In deze samenleving gebruikt men de aanwezige brandstof zoals geld en energiebronnen op een zuinige en bewuste manier. In de gelukkige samenleving krijgt men gezamenlijk meer voor elkaar en doet iedereen er toe: van jong tot oud.

Iedereen is nodig

In de samenleving van de toekomst is iedereen ook hard nodig. Door het verdwijnen van de verzorgingsstaat wordt van burgers meer zelfredzaamheid verwacht. Anderzijds willen mensen meer eigen regie en zeggenschap over hun leven en de manier waarop de samenleving functioneert. De Commissie Geluk is overtuigd van de kracht van de mensen binnen de gelukkige samenleving. Wij hebben -ieder voor zich- een persoonlijke, intrinsieke motivatie om deze gelukkige samenleving mede mogelijk te maken. Als Commissie nemen wij gezamenlijk initiatieven om mensen samen te brengen en hen ruimte te bieden om te experimenteren.

Ben jij benieuwd naar de samenleving van de toekomst? Doe, praat en ontdek mee tijdens de initiatieven van de Commissie Geluk! Tot snel!

Fridy Latijnhouwers, Janine Cloosterman, Marieke Korst, Mirjam Smulders en Wendy Vorstenbosch