Elke opdrachtgever is bijzonder voor ons. Want elke opdrachtgever heeft een eigen verhaal dat de moeite waard is om verteld te worden. Dat geldt zeker voor De Beer Accountants & Belastingadviseurs. Dit mooie familiebedrijf, dat gevestigd is in Tilburg en Oisterwijk, geeft een stevig relatiemagazine uit. Hiervoor mag Hart voor verhalen elke editie een aantal verhalen schrijven. In het september-nummer stond een pareltje: een interview met BOM-directeur Jan Pelle. Samen met Wil Vennix van De Beer Accountants haalde ik het verhaal op, waarna ik het met veel plezier uitwerkte. Hieronder een verkorte versie. Het hele artikel kunt u lezen op de site van De Beer Accountants. Ben benieuwd naar jullie reacties!

Directeur BOM wil werken aan een sterker Brabant

Jan Pelle, directeur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) heeft een duidelijke ambitie. “Brabant staat voor tal van uitdagingen op maatschappelijk en economisch gebied. Als BOM willen èn kunnen wij een bijdrage leveren om oplossingen te vinden, samen met provincie, gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs. Niemand is in staat om deze uitdagingen alleen op te lossen èn te komen tot economische groei. Samen lukt dat wel. Het feit dat we een Innovatiefonds, inclusief  een Business Developmentfonds, mogen starten, helpt daarbij. Wij willen op een andere manier bijdragen aan een sterker Brabant. Vanuit de provincie hebben we de ruimte gekregen om een aanpak uit te werken die dit proces stimuleert. Graag nodigen we ondernemers uit mee te doen en ons uit te dagen met innovaties nieuwe stijl.” Pelle legt in een uitgebreid interview uit wat daarbij de visie en aanpak zijn van de BOM om te komen tot het oplossen van uitdagingen en het realiseren van economische groei.

Jan Pelle, directeur Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM):

“Ondernemers, daag ons uit met innovaties nieuwe stijl”

“Als ondernemers ons als laatste strohalm vragen bij te dragen aan hun briljante idee of als zij denken dat wij voornamelijk geld schuiven om hun plannen waar te maken, dan tonen we onvoldoende aan waar wij als BOM voor staan”, stelt Jan Pelle, directeur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. “Het Innovatiefonds, inclusief Business Developmentfonds, helpt ons op een andere manier bij te dragen aan een sterker Brabant.”

 De directeur legt uit waaraan zijn organisatie wil bijdragen. “Zoals gezegd staat Brabant voor tal van uitdagingen. Als BOM willen èn kunnen wij een bijdrage leveren om- samen met anderen- oplossingen te vinden. Vanuit de provincie hebben we de ruimte gekregen om een aanpak uit te werken die dit proces stimuleert. Voor het uitwerken van een kansrijk idee tot innoverend product of dienst kiezen we ook voor nieuwe samenwerkingsvormen met bijvoorbeeld het oprichten van consortia. Binnen deze samenwerkingsvorm levert ieder zijn eigen expertise en doet iedereen risicodragend mee. We kiezen nadrukkelijk voor open innovatie. En stimuleren alle partijen om niet langer achter gesloten deuren te werken aan nieuwe producten of diensten, maar om met elkaar te brainstormen en oplossingen te verbinden aan de uitdagingen die er liggen. We zijn met name op zoek naar verrassende combinaties en nieuwe producten. De samenwerking verloopt wat ons betreft op een informele manier. Zodat van onder op nieuwe ideeën en concepten ontstaan.”

 Serieuze partner in kansrijk project

Pelle legt uit hoe de BOM bijdraagt. “Wij delen onze kennis over bijvoorbeeld het organiseren en begeleiden van een consortium, het stimuleren van samenwerking en we helpen door verbindingen te leggen tussen bedrijven. Dat zijn Brabantse bedrijven, maar dat kunnen ook bedrijven uit aanpalende provincies zijn of uit het buitenland. In een consortium voorzien we bij voorkeur een rol voor enkele kleinere MKB-bedrijven, een groot bedrijf en een kennisinstelling. Als het nodig is, steken ook wij geld in het consortium. Dat betekent dat we verwachten dat onze financiële bijdrage ook daadwerkelijk iets op gaat leveren. We zijn een serieuze partner in een kansrijk project.”

De directeur doelt met dat laatste op het feit dat de BOM plannen op een professionele wijze zal wegen, alvorens ze in een consortium stapt of ondersteuning biedt. “We zetten publieke middelen in, maar opereren als een onafhankelijke, privaatrechtelijke partij. Dat betekent dat we een eigen besluitvorming hanteren en op zakelijke gronden beslissingen nemen. Al eerder hebben we op deze manier geld geïnvesteerd in bedrijven die geraakt worden door de crisis. Dat is een succes geworden omdat het vele bedrijven overeind heeft gehouden èn er -naar het zich laat aanzien- maar liefst tweederde van het geld terug komt.”

 Bij tegenslag niet onder de tafel gaan zitten

Pelle geeft ook aan dat de BOM bewust geen kapitaal gelijkelijk over de provincie of over de verschillende branches gaat verdelen. “Nee, we spelen in op echte kansen. Bovendien betreur ik het als gemeenten elkaar beconcurreren om bedrijven binnen de gemeentegrenzen te halen. Dat gaat ons als samenleving niet helpen. Het is goed als een bedrijf kiest voor Brabant en met andere Brabantse partijen tot innovatie komt. Daar worden we als provincie wèl beter van. Ook is het belangrijk dat we bij tegenslag niet onder de tafel gaan zitten. Toen het bijvoorbeeld mis ging met MSD in Oss, hebben we meteen gereageerd. Samen met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Oss en de ministeries van Economische Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn we het Pivot Park gestart. Als BOM zijn we 100% aandeelhouder. In Oss groeit nu een inspirerende campus voor open innovatie in de life sciences voor starters én bestaande ondernemingen. Als BOM is ons er veel aan gelegen ook deze bedrijven te laten groeien. Veel ondernemers ervaren toch een drempel bij de verdere groei van hun bedrijf. Daarom richten we ons met het Innovatie- en Business Developmentfonds met name ook op kleinere bedrijven. In oktober presenteren we als BOM onze plannen en zijn alle spelregels beschikbaar. Ik roep ondernemers op om ons uit te dagen met innovaties nieuwe stijl die bijdragen aan een sterker Brabant. We investeren graag in bedrijven van morgen.”

Meer lezen? Check: www.debeer.nl

De foto is gemaakt door: Inpetto Fotografisch