Hoe bereid je toekomstige zorgprofessionals en patiënten of cliënten met hun familie voor op de uitdagingen waar zorg en welzijn voor staan? Door mèt ze te praten en niet over ze.

Elke dag staan de kranten vol met dramatische berichten. De zorg wordt onbetaalbaar. Ouderen krijgen niet langer het recht op een schone luier en familieleden worden geacht vrijwilligerswerk te komen doen in het verpleeghuis waar pa of ma wordt verzorgd. Dat terwijl mensen tegenwoordig zelf willen bepalen hoe en welke zorg ze krijgen. Dat vraagt wat van de huidige zorgprofessionals en van de jongeren die nu worden opgeleid. Dat vraagt ook zeker wat van de scholen en zorginstellingen die samen de professional van de toekomst opleiden. Hoe bereiden onderwijs en zorg zich voor? Door bijvoorbeeld samen te brainstormen hoe het anders kan!

Tijdens de European Week of Social Innovation in Tilburg vindt op donderdag 19 september de Proeftuin van De Zorgacademie plaats. Een creatieve proeftuin voor bestuurders, docenten, praktijkbegeleiders, studenten, patiënten/cliënten én hun familie van onze samenwerkende partners. Deelnemende organisaties zijn: Prisma, Maasduinen, Thebe, St. Elisabeth Ziekenhuis, De Wever, Avans Hogeschool, ROC Tilburg Zorg en Welzijn, Fontys Hogescholen Verpleegkunde, Amarant, Servicecentrum het Laar en Volckaert. Ook nemen vertegenwoordigers van het Innovatienetwerk (ministerie EZ) en expertorganisaties deel zoals Familiezorg Hart van Brabant en Rabobank Hart van Brabant. Zo ontstaan ideeën, is er plaats voor co-creatie, slimme oplossingen en sociale innovatie. Bij bewezen succes implementeert De Zorgacademie de nieuwe ideeën in hun organisaties.

Onderwerpen van de Proeftuin

Onderwerpen die tijdens de Proeftuin aan bod komen zijn: Hoe kunnen we ondanks alle drukte en de vele regeltjes cliënten toch elke dag gelukkig maken? Hoe zorgen we ervoor dat in 2030 -als er op elke 65-plusser nog maar twee mensen tussen de 30 en 65 zijn die de zorg betalen- toch iedereen de benodigde zorg krijgt? Hoe communiceer je op een gelijkwaardige manier met patiënten en hun familie? En hoe kunnen we voor studenten, ondanks drukte en weinig tijd, tijdens hun stage meer ruimte creëren voor persoonlijke aandacht aan cliënten? Allemaal vragen en uitdagingen waar professionals in de zorg elke dag mee worstelen. Samen bedenken we doeltreffende oplossingen! Voor de proeftuin maken we ook gebruik van de schetsen van de brainstorm die Het InnovatieNetwerk van het Ministerie van Economische Zaken in juni hield met twintig experts uit het veld. Deze schetsen vindt u op: www.zorglandschap2025.nl.

Meer info: www.ESIW.nl of www.zorgacademie-mb.nl