Day

juli 14, 2013
Op 14 juni 2013 vond op initiatief van het Innovatienetwerk (ministerie EZ) een brainstorm plaats onder leiding van Addy de Zeeuw met experts binnen zorg en welzijn. Cynthia op den Brouw nodigde namens het Innovatienetwerk een groep creatief denkende experts in het zorglandschap uit met een gebalanceerde achtergrond voor wat betreft kennis, kunde en ervaring,...
Read More
Eindhoven is kandidaat Culturele Hoofdstad van Europa 2018, samen met Helmond, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Breda en de provincie Noord-Brabant.
Read More

Twitter