Hart voor verhalen en de Fanfabriek verzorgen een deel van de European Social Innovation Week, die van 16 t/m 20 september plaats vindt in Tilburg. Onze inbreng is de Proeftuin van De Zorgacademie.

Zorg en welzijn staan voor grote uitdagingen. De zorg wordt onbetaalbaar en mensen willen zelf bepalen hoe en welke zorg ze krijgen. Hoe bereiden onderwijs en zorg de toekomstige professional hierop voor?

Tijdens de European Week of Social Innovation in Tilburg bieden we een creatieve proeftuin voor bestuurders, docenten, praktijkbegeleiders, studenten, patiënten/cliënten én hun familie. En: vertegenwoordigers van het Innovatienetwerk (ministerie EZ) en expertorganisaties. Zo ontstaan ideeën, is er plaats voor co-creaties, ontdekkingen en innovaties. Bij bewezen succes implementeert De Zorgacademie de nieuwe ideeën in hun organisaties.

Wil je meer weten? Bel of mail dan even!

Klik hier voor meer informatie over De Zorgacademie.