Hart4ALL matcht vrijwillige hulpverleners en (familie van) het slachtoffer.

Op 1 februari is Hart4ALL gestart als pilot in de regio Midden-West en Noord- Brabant.

Het doel van het initiatief is vrijwillige reanimatie-hulpverleners in contact te brengen met (familie van) slachtoffers. Als de pilot uitgroeit tot een succes, wil de stichting het initiatief uitbreiden naar andere regio’s. Hart voor verhalen ondersteunde Hart4ALL bij het formuleren van het bijzondere verhaal waar deze stichting voor staat.

EHBO’ers en vrijwilligers weten bij veel ongevallen levens te redden door snel in te grijpen, eerste hulp te verlenen en te reanimeren. De ambulance is vaak snel ter plaatse: professionele hulpverleners nemen de zorg over en vervoeren het slachtoffer naar het ziekenhuis. De EHBO’er of vrijwilliger blijft alleen achter, zonder te weten wat de afloop is.

Hart4ALL matcht vrijwillige hulpverleners en (familie van) het slachtoffer. Dat gaat als volgt: ambulances beschikken over een  speciaal pakket, waarin armbandjes zitten met daarop een unieke code. Bij een reanimatie krijgt de vrijwillige hulpverlener zo’n armbandje mee. Een ander bandje komt terecht bij (familie van) de patiënt. Met behulp van de code kunnen zowel de vrijwilliger en het slachtoffer of familie vrijblijvend inloggen op de website van Hart4ALL. Als zij beiden aangeven contact te willen, zorgt de stichting voor een match. De privacy van de patiëntgegevens is hierbij altijd gewaarborgd.

Hart4ALL speelt in op een belangrijke behoefte. Vrijwillige reanimatie-hulpverleners kunnen na een match antwoord op prangende vragen krijgen, zoals: Hoe gaat het met het slachtoffer? Heeft het slachtoffer het gered? ,,Als ik weet hoe het met het slachtoffer afgelopen is, geeft me dat rust”, zegt vrijwillige hulpverlener Inge Graziano. Eveline, vrouw van slachtoffer Chris Baelemans die in april 2012 een hartstilstand kreeg: ,,Met elkaar kunnen praten is de basis voor het verwerkingsproces.”

De stichting kent een Comité van Aanbeveling met als leden gedeputeerde Brigite van Haaften, burgemeester Peter Noordanus van Tilburg, directeur GGD Hart voor Brabant Hugo Backx, medisch manager Regionaal Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord Harm van de Pas en cardioloog Jos Widdershoven van het Tweestedenziekenhuis Tilburg.

Meer informatie over de activiteiten van Hart4ALL is te vinden op: www.hart4all.nl.

Misschien bereidt u op dit moment ook een nieuw initiatief voor. Benieuwd hoe Hart voor verhalen uw initiatief kan ondersteunen? Neem gerust contact met ons op!