Day

februari 2, 2013
Hart4ALL matcht vrijwillige hulpverleners en (familie van) het slachtoffer.
Op 1 februari is Hart4ALL gestart als pilot in de regio Midden-West en Noord- Brabant. Het doel van het initiatief is vrijwillige reanimatie-hulpverleners in contact te brengen met (familie van) slachtoffers. Als de pilot uitgroeit tot een succes, wil de stichting het initiatief uitbreiden naar andere regio’s. Hart voor verhalen ondersteunde Hart4ALL bij het formuleren...
Read More

Twitter