Zorg community 2.0

Samen met de Fanfabriek werkt Hart voor verhalen aan een bijzonder project: De Zorgacademie.

Een inspirerende netwerkorganisatie die het rendement van het onderwijs wil vergroten door beter aan te sluiten op de beroepspraktijk. De Zorgacademie levert op een professionele en innovatieve wijze een bijdrage aan het realiseren van toekomstbestendige zorg en welzijn in de regio Midden-Brabant.De partners binnen De Zorgacademie zetten zich actief in om meer aankomende beroepskrachten in de zorg en welzijn anders op te leiden. Door hen in een contextrijke leeromgeving voor te bereiden op de veranderende zorgvraag. De Zorgacademie speelt daarbij in op complexe zorg- en hulpverleningsvragen en steeds specialistischer werkzaamheden.De samenwerking tussen de beroepskracht, zorgvrager, zijn familie en ervaringsdeskundigen is hierbij van doorslaggevend belang. Ze zien elkaar als partner.

Hoe werkt De Zorgacademie? De ontwikkelingen binnen zorg en welzijn vragen om een nieuwe manier van samen leren en werken. De Zorgacademie biedt antwoord en is een motor voor innovatie in het onderwijs en de praktijk.

De Zorgacademie:

  • faciliteert het proces om te komen tot de gewenste verandering binnen zorg en welzijn
  • is een platform voor samenwerking tussen instellingen en onderwijs
  • biedt een nieuwe manier van kennis delen en inspireren
  • biedt plaats aan communities met patiënten, cliënten en familie. De nieuwe zorgcliënt 2.0 staat centraal.

De Zorgacademie is een creatieve proeftuin, waar ideeën ontstaan, er plaats is voor co-creaties, ontdekkingen en innovaties in de ‘vrije ruimte’, waarna de deelnemers ze bij bewezen succes implementeren bij de samenwerkende partners. Dat vraagt van alle betrokkenen ook wat: zij moeten open staan voor verandering en een nieuwe manier van samen werken en samen ontwikkelen.

Dat betekent dat de mensen van De Zorgacademie moeten beschikken over: lef, doorzettingsvermogen, ondernemerschap, creativiteit en out of the box denken, de wil om te veranderen en de wens om te delen. De Fanfabriek en Hart voor verhalen ondersteunen en faciliteren het proces om te komen tot een dynamische leeromgeving. Benieuwd hoe wij dat doen? Neem gerust contact met ons op.