Day

januari 14, 2013
Zorg community 2.0
Samen met de Fanfabriek werkt Hart voor verhalen aan een bijzonder project: De Zorgacademie. Een inspirerende netwerkorganisatie die het rendement van het onderwijs wil vergroten door beter aan te sluiten op de beroepspraktijk. De Zorgacademie levert op een professionele en innovatieve wijze een bijdrage aan het realiseren van toekomstbestendige zorg en welzijn in de regio Midden-Brabant.De...
Read More

Twitter