Factor-C

Factor C

Op dit moment vinden er binnen zorg en welzijn diverse transities plaats naar gemeenten. Zij krijgen van de landelijke overheid de verantwoordelijkheid voor een goede invulling en inkoop van bijvoorbeeld jeugd-, gehandicapten- en ouderenzorg. Voor instellingen binnen deze sectoren is het belangrijk om op een goede manier in contact te komen met gemeenten. Alleen dan ontstaat er een degelijke en oprechte basis voor samenwerking. Op dit moment help ik hierbij een aantal organisaties. Daarvoor zet ik een beproefde methode in: Factor C.

Samen bekijken we het speelveld, onderzoeken we wie welke rol en positie bekleedt, ontdekken we hoe men naar elkaar kijkt en bezien we op welke momenten met de juiste uitnodiging in contact kunnen komen. Benieuwd? Ik deel graag mijn ervaringen!