Day

november 25, 2012
Factor-C
Factor C Op dit moment vinden er binnen zorg en welzijn diverse transities plaats naar gemeenten. Zij krijgen van de landelijke overheid de verantwoordelijkheid voor een goede invulling en inkoop van bijvoorbeeld jeugd-, gehandicapten- en ouderenzorg. Voor instellingen binnen deze sectoren is het belangrijk om op een goede manier in contact te komen met gemeenten....
Read More

Twitter