inspirerende verhalen

De afgelopen maanden heb ik tal van verhalen gemaakt over de aansluiting van de jeugdzorg op het lokale veld. Een spannend onderwerp omdat de geïndiceerde jeugdzorg (net als jeugd-ggz en lvg) binnen een paar jaar overgaat naar gemeenten. Dat betekent dat het in de toekomst de gemeenten zijn die verantwoordelijk zijn als ouders en kinderen hulp nodig hebben bij opvoed- en opgroeiproblemen. Omdat er overal nog afspraken gemaakt moeten worden hoe dit moet uitpakken in de praktijk, zijn de belangen groot. Er zijn immers enorme budgetten aan verbonden en de gevoeligheid van het onderwerp in de media is enorm. Alle reden voor de geïnterviewden om misschien wel drie keer na te denken alvorens mee te werken. Het tegendeel bleek waar.

Geïnterviewden ontleenden aan het interview het  gevoel dat het project waar ze aan meewerken er toe doet. Anders zou er immers voor de makers geen reden zijn om het onderwerp te kiezen. Daarbij maakten ze spontaan een tussentijdse evaluatie en bepaalden ze voor zichzelf succes- en faalfactoren. Ook bood het interview voor veel geïnterviewden weer een mooie gelegenheid om betrokkenen er weer even ‘bij te roepen’. En hen te vragen hoe zij de samenwerking hebben ervaren. Hierdoor ontstond nieuwe energie en gezamenlijke interne trots. Ik zag het gebeuren en genoot ervan!

Dat betekent dat verhalen zowel de lezer inspireren als de geïnterviewden. Misschien goed om bij stil te staan als er een evaluatie of jaarverslag gemaakt moet worden…