Authentieke leiders kennen zichzelf

Eén van de redenen dat aansprekende leiders authentiek zijn, is het feit dat ze beschikken over goede zelfkennis, daar optimaal gebruik van maken én deze kennis willen delen met anderen. Dat blijkt uit onderzoek door de Engelse wetenschappers Goffee en Jones. Zij ontdekten ook dat  deze leiders doelen nastreven die passen bij hun zelfbeeld. Zij focussen op hun sterke punten en besteden minder aandacht hun zwakkere punten. Maar hoe ontdek je die?

Test uw zelfkennis

Op zoek naar een goede test waarmee u uw zelfkennis kunt testen én u kunt toetsen of u datgene doet waar uw hart naar uit gaat? Schaf dan voor 12,50 euro het boek ‘Ontdek je sterke punten’ aan, van Marcus Buckingham en Donald O. Clifton. Vaak kennen we onze talenten niet, gefixeerd als we zijn op onze zwakheden. Onze talenten slapen en dat is een gemis. Met ‘Ontdek je sterke punten’ gaat u op zoek naar uw mogelijkheden. Hierbij maakt u gebruik van de unieke code, die in elk boek staat, voor de StrenghtsFinder(r). Dit is een ondersteunend internetprogramma met online feedback om talenten en mogelijkheden te ontdekken en in te zetten voor persoonlijk en zakelijk succes. In het boek leest u wat deze punten inhouden. Ook voor werkgevers staat vermeld hoe u gebruik kunt maken van de sterke punten van uw medewerkers.

Deze sterke punten heeft een ieder immers van nature en bieden de kans te excelleren. Zwakke punten zijn goed om te kennen, maar hoeven niet veel aandacht te krijgen. Als men sterke punten verstevigt,  ontstaat er kracht. Een eerste stap op weg naar authentiek leiderschap.

Succes!

Related Posts

2 Responses
  1. En zo is het maar net. Focus je op je sterke punten. Helaas nog niet bij iedereen bekend. En dat is eigenlijk wel logisch. Wij Nederlanders zijn zo opgevoed, het onderwijs is zo opgezet et cetera.
    Of mocht jij vroeger wiskunde laten vallen en je volledig focussen op Nederlands?

  2. Gelukkig mocht ik in VWO 4 wiskunde laten vallen en kiezen voor pakket met frans, engels, duits, nederlands, economie, geschiedenis en aardrijkskunde… Tegenwoordig mag dat niet meer. Terwijl dit voor mij de beste basis is gebleken!

Leave a Reply